Vítejte v nové ordinaci v Jinočanech

   

        Ordinace v Jinočanech zahájily činnost v rekonstruovaných prostorách mateřské    školky na podzim roku 1992 - ordinace praktického lékaře, rehabilitace, následně    biochemická laboratoř, ortopedie, diabetologie, urologie a interna.  

        Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí jsme hledali pro ordinaci jinou lokalitu mimo    areál MŠ a vytvořili jsme na to nové prostory v novém zařízení uprostřed obce, kde    působíme od března roku 2010. V nově vybudované budově jsou v provozu dvě ordinace    praktických lékařů, které poskytují nejen kurativní a pereventivní péči včetně závodní, ale    je k dispozici i rozsáhlejší přístrojové vybavení: ekg, inhalace, spirometrie, dopplerovské    vyšetření, vyšetření močového sedimentu a v rámci fyzioterapie rozsáhlé možnosti    (ultrazvuk, diadynamické proudy, magnetoterapie, masáže, léčebná tělesná výchova atd).   

        V dalších měsících se zdravotnické zařízení rozšířilo o ordinaci stomatologickou, o    pediatrii a v současnosti zde funguje i ordinace psychiatrická.

        Cílem celého kolektivu je spokojenost našich pacientů. Vzhledem k možnostem je    čekací doba minimální a rozsah služeb takový, aby byli klienti vyšetřeni v co největší    míře. Neboť - pokud můžeme kvalitní péči pro pacienta v plném rozsahu poskytnout na    jednom místě, tím větší bude jeho spokojenost.

    Naše pracoviště je akreditované Mzd ČR pro přípravu mladých lékařů před atestacemi v daném oboru. Současně je i místem, kde probíhá externí výuka studentů 2.lékařské fakulty UK v Motole. Proto se v našich ordinacích setkávají pacienti s těmtito mladými adepty oboru, jimž zde nabyté poznatky mají sloužit k získání zkušeností v diagnostice, vyšetřování a terapii jejich příštích pacientů.

    Pokud by pacient nesouhlasil s jejich přítomností při vyšetření, může toto odmítnout. Bude respektováno právo na jeho soukromí.

 

 

 

MUDr. Karel Linhart