MUDr. Agáta Žipajová

Lekar-1
  Vzdělání a praxe
  • 2020-2021 – rodičovská dovolená
  • 2017-2020 – předatestační příprava v oboru VPL
  • 2011-2017 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  • 2016 (1 semestr) – Justus-Liebig-Universität Gießen, Německo
  • 2007-2011 – Gymnázium Botičská, Praha 2
  Členství v odborných společnostech
  • člen Sdružení praktických lékařů
  • člen Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
  • člen České lékařské komory
  Vzdělávací a studijní činnost
  • účast na systému celoživotního postgraduálního vzdělávání  lékařů, pravidelná účast na vzdělávacích seminářích a celorepublikových konferencích
  • rekvalifikační kurz pro sportovní a rekondiční masáž, sauner, pořádaného 1. LF UK v Praze v roce 2015 

Aktuality

Ordinační hodiny

Kontakt

MUDr. Agáta Žipajová

náměstí 5. května 2

Jinočany, 25225

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Aplikace nepovinného očkování – 100 Kč
Prodloužení řidičského průkazu (65, 68 let a dále á 2 roky) – 250 Kč
Výpis z dokumentace, vyplnění pojistky – 200 Kč
Potvrzení na sportovní a jinou zájmovou činnost – 300 Kč
Vystavení potravinářského průkazu – 300 Kč
Potvrzení žádosti o nový řidičský průkaz – 300 Kč
Prohlídka do zaměstnání (pouze kategorie 1) – 500 Kč
Zbrojní průkaz – 750 Kč
Předoperační vyšetření pro samoplátce (prohlídka+ekg…BEZ odběrů) – 800 Kč